Tjark Kamp en Desiree Weyburg zijn samen teweegbrengen.

Onze visie

Mensen ‘het zelf leren doen’ is ons motto. We brengen mensen in beweging door te vertrouwen op talenten. We moedigen ze aan op wat goed gaat en stimuleren ze bij hun talentontwikkeling. We laten ze op zoek gaan naar collega’s die hen kunnen helpen, daar waar ze zelf kennis, kunde of talent ontberen. Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en van elkaar leren worden dan vanzelfsprekend. Zo kan een hele organisatie in beweging komen en wordt er gewerkt aan resultaten. We zetten daarbij in op het bewustzijn dat je als individu ‘de organisatie’ bent, samen met je collega’s. Van hoog tot laag in de organisatie!