Werken

Wij zoeken naar manieren om processen in organisaties te verbeteren: hoe kan het eenvoudiger, sneller, slimmer, mooier, zinvoller?

Omdat de mensen in een organisatie bepalend zijn, zetten we daar op in. Wij gaan uit van hun talenten en motivatie en stimuleren daarbij de interactie met andere collega’s in (en wellicht ook buiten) de eigen organisatie. Het kennen van elkaars talenten en het vertrouwen daarop zorgt voor succesvolle samenwerking. Het idee daarachter is dat je beter kunt investeren in bestaande talenten dan werken aan datgeen wat een mens van nature minder in huis heeft. Juist door op zoek te gaan naar versterking bij de ander, door te kijken waar je complementair kunt zijn, en door samen te werken – ook als dat misschien niet voor de hand ligt – kan er een nieuwe synergie ontstaan die bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

Door vanuit dit idee met jou en jouw collega’s te gaan werken, brengen we veel teweeg. Sámenwerken betekent voor ons ook echt het samen doen met de mensen. Zij kennen de organisatie, zij weten wat nodig is en hebben kennis van zake. Daarbij is samen ook gewoon leuker, meer inspirerend en geeft het meer voldoening.Het tarief dat wij hanteren is afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en de financiële mogelijkheden van de opdrachtgever. Ons maximum uurtarief bedraagt € 100 (ex. BTW).

Hier hebben wij zoal gewerkt:

 • – UMCU
 • – FCB
 • – Vrije Universiteit
 • – ROC ASA
 • – BPSW
 • – NJi/Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming
 • – Gemeente Groningen
 • – Gemeente ’s Hertogenbosch
 • – Gemeente Schiedam
 • – Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • – Heineken
 • – Ministerie van Financiën
 • – SITA
 • – UWV

 
Voor meer informatie bekijk je onze portfolio’s: Tjark / Desiree